Prijava na E-novice

Z dobrim receptom se daleč pride

Pravila nagradne igre Adventni koledar 2014

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe starejše od 18 let s stalnim bivališčem na območju Slovenije.

 

Nagradna igra Adventni koledar 2014 poteka od 1.12.2014 do 24. 12.2014. Nagradna igra za posamezne izdelke traja 24 ur (od 0.00 do 24.00), na določen datum. Igra se pojavi na spletni strani www.kuharija.si in FB strani https://www.facebook.com/kuharija1 ob 0.00 na določen datum.

 

Upoštevali bomo samo elektronska sporočila, ki bodo prišla na naslov: info@kuharija.si v določenem času.

 

Žrebanje nagrade bo potekalo naslednji dan po koncu nagradne igre na sedežu podjetja Vera Simončič s.p..

 

Nagrajenec bo obveščen po elektronski pošti, na naslov s katerim se je prijavil v nagradno igro.

 

S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da v primeru izžrebanja njegovo ime organizator objavi na spletni strani www.kuharija.si, na podstrani kjer nagradna igra poteka.

 

Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

 

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

 

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja, kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri, ne izpolni obveznosti oz. ne posreduje organizatorju pravočasno zahtevanih podatkov.

 

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

 

Vsak posameznik lahko k posamezni nagradni igri pristopi le enkrat.

 

Posamezni udeleženec nagradne igre Adventni koledar 20014 lahko prejme le eno izmed nagrad. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej, organizator pa izžreba drugega nagrajenca.

 

Vrsta in opis nagrad sta predstavljena v besedilu razpisa nagradne igre na spletni strani www.kuharija.si in FB strani https://www.facebook.com/kuharija1.

 

Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

 

Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem elektronskem pozivu organizatorja predložiti zahtevane osebne podatke: ime in priimek, leto rojstva ter točen naslov stalnega bivališča.

 

Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

 

Nagrajenec soglaša, da organizator njegove podatke posreduje podjetju, ki podeljuje nagrado. To podjetje potem nagrajencu nagrado tudi pošlje.

 

Osebni podatki bodo varovani skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)(Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB1) in ne bodo posredovani tretjim osebam.

 

Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo.

 

Elektronske naslove pridobljene tekom nagradne igre lahko organizator uporabi v svoje promocijske namene.

 

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

– (ne)delovanje družabne spletne mreže Facebook, 

– vse ostale aktivnosti na spletni mreži Facebook,

– ne delovanje spletne strani, ki je posledica izpada omrežja, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

– vsakršne posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

 

 

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri.

 

 

 

 

foto: Thinkstock

Design by ThemeShark.com - Drupal Themes with bite!